Korumalı Futbol Aday Hakem Kursu (Ankara-İstanbul-İzmir)

15 – 16 EKİM 2016 tarihlerinde  Ankara – İstanbul – İzmir’de Korumalı Futbol Aday Hakem Kursu düzenlenecektir.

İzmir Korumalı Futbol Aday Hakem Kurs Adresi:
Adres: Halkapınar Spor Salonu içinde bulunan Toplantı Salonu                    Saat : 09:00 – 18:00
İletişim : Ceyhun Pervan 506266-85-32 Kaan Başeğmez 555-440-31-16
Ankara Korumalı Futbol Aday Hakem Kurs Adresi:
Adres: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Spor Salonu Derslikleri    Saat : 09:00 – 18:00
İletişim : Alpay Köksal 530-762-54-28  Candost Balcı 506-290-9424

 

İstanbul Korumalı Futbol Aday Hakem Kurs Adresi:

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Kadıköy)                                             Saat : 09:00 – 18:00
İletişim : M.İlker Bıldırcın 554-659-88-49  Zeki Gündoğan 505-891-44-36

 

Kursa Katılım Şartları :

1-En az Lise ve dengi okul mezunu olmak.
2-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül bulunmamak, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,
3-Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,
4-En az 18 yaşını doldurmuş olmak,
5-7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

İstenen Belgeler:

1-Dilekçe (açık adresli)
2-2 Adet vesikalık Fotoğraf
3-Sağlık Raporu (Hükümet tabipliğinden ve Sağlık Ocağından ASLI)
4-Savcılık iyi hal evrakı ASLI
5-Nüfus cüzdan sureti (resimli)
6-Milli sporcu olanlar Millilik belgesi getireceklerdir.(varsa)
7-Korumalı Futbol branşında spor yaptığını belgelemek. (varsa)
8-Kurs ücreti 50.-TL olup (Ragbi Federasyonu – Halkbankası –  Ankara Merkez Şubesi(0194) –   10260060 nolu hesaba yatırılacaktır. IBAN No: TR770001200919400010260060  )