Seminer Planı yeni

Korumalı Futbol Hakem Kurs ve Seminerleri
Korumalı Futbol Hakem Semineri ve Temel Eğitim Kursları aşağıdaki il ve tarihlerde yapılacaktır.

17-18 Ocak 2015 – İzmir (Aday Hakem Kursu ve İl Hakemliği Terfi Sınavı)
(Halkapınar Tesisleri)

PROGRAM

24-25 Ocak 2015 – İstanbul (Aday Hakem Kursu ve İl Hakemliği Terfi Sınavı)

Yer: İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü – Konferans Salonu ( Alaattin Yavaşça Sokak No:10/1 Üsküdar – İSTANBUL)

Saat : 10.00-18:00

İletişim: Fikret CİGAL (İl Temsilcisi – 0542 305 60 85 ) – V.Koral ÇAYCI ( MHK Başkan V. – 0506 810 62 16)

PROGRAM

24-25 Ocak 2015 – Ankara (Aday Hakem Kursu)

Yer: Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü – SESAM

Saat : 10.00-18:00

İletişim:Fatih Cem GOKOVA (MHK Başkanı – 0 554 713 17 74)

31 Ocak – 01 Şubat 2015 – Ankara (Aday ve il hakemleri eğitim semineri)
31 Ocak – 01 Şubat 2015 – İstanbul (Aday ve il hakemleri eğitim semineri)

Kursa Katılım Şartları :

1-En az Lise ve dengi okul mezunu olmak.
2-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül bulunmamak, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,
3-Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,
4-En az 18 yaşını doldurmuş olmak,
5-7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

Ancak, başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki şartların yanında sırasıyla; ilgili branşta milli sporcu olmak, üniversitenin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullarından mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek ve en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak tercih sebebidir.

İstenen Belgeler:

1-Dilekçe (açık adresli)
2-4 Adet vesikalık Fotoğraf
3-Sağlık Raporu (Hükümet tabipliğinden ve Sağlık Ocağından ASLI)
4-Savcılık iyi hal evrakı ASLI
5-Nüfus cüzdan sureti (resimli)
6-Milli sporcu olanlar Millilik belgesi getireceklerdir.(varsa)
7-Korumalı Futbol branşında sporcu yaptığını belgelemek. (varsa)
8-Kursa katılacak olanlar aşağıda hesap bilgileri verilmiş olan hesaba 50.-TL yatıracaklardır.

Federasyon Hesap Numarası Bilgileri:

Halkbankası Ankara Merkez Şubesi 10260060 nolu hesaba 50.-YTL

IBAN TR77 0001 2009 1940 0010 2600 60